Nadala a 3r: “El noi de la mare”

Què li darem a n’el Noi de la Mare?
Què li darem que li sàpiga bò?
Panses i figues, i nous i olives,
Panses i figues, i mèl i mató.

Què li darem al fillet de Maria?
Què li darem al formós infantó?
Li darem panses amb unes balances
Li darem figues amb un paneret.

Tam, patamtam, que les figues són verdes 
Tam, patamtam, que ja maduraran; 
Si no maduren el dia de Pasqua, 
Maduraran en el dia del Ram. 


Cor de noies de l’Orfeó català:

Versió de la cantant Kathleen Battle:

 

Nadala: L’àngel i els pastors

– Pastorets de la muntanya que viviu amb gran recel, amb gran recel, desperteu, veniu de pressa, que n’és nat el Rei del cel. (bis)

Cap al migdia canta i refila; toca Pasqual, repica el timbal: rampataplam, rampataplam! Que en són festes d’alegria, Pasqües Santes de Nadal!

– Què és aquest soroll que sento aquesta hora en el corral, en el corral? Espereu’s, que si jo baixo, sabreu qui és en Pasqual.
– Ai Pasqual, no t’hi enfadis, car jo sóc l’àngel del cel, l’àngel del cel, que aquí vinc a anunciar-vos que ja és nat el Rei del cel.