Què treballem al Cicle Mitjà? Els compassos musicals

Farem aquí cinc cèntims del què estem treballant a cicle mitjà a l’àrea de música. Us trobareu que les activitats que els alumnes porten a casa per a deures tracten sobretot de llenguatge musical, ja que en aquest cicle han d’assolir una lectura bàsica i comprensiva de tots els elements bàsics d’aquest llenguatge.

Així, un dels punts forts que tractem tant a 3r com a 4t és la introducció dels compassos musicals:

El compàs és la manera que tenim de “marcar el ritme” d’una cançó. A la partitura el compàs ve indicat per aquest signe:

Imagen_6 3

Aquests dos números es llegeixen com una multiplicació, de manera que aquest és el compàs de “dos per quatre”. Els alumnes saben com es llegeix i a més, que el número més important dels dos és el que s’escriu a dalt (en aquest cas, el 2), ja que aquest ens indica quantes pulsacions en caben en cada compàs.

Imagen_6 4Els alumnes han vist exemples de tres compassos diferents: 2 per 4 (l’exemple anterior), 3 per 4 (3 pulsacions per compàs) i 4 per 4 (4 pulsacions per compàs).

Hem insistit molt a classe en aquest concepte i en el fet de què quan una cançó té un compàs determinat (2 per 4, per exemple), cadascun dels compassos d’aquesta cançó han tindre sempre dos pulsacions, i que això no afecta al nombre de compassos que té la cançó (la cançó pot tenir 100 compassos o fins i tot 1000, però en tots ells han d’haver-hi dos pulsacions).

Ara bé, quina diferència hi ha entre 3r i 4t en aquest tema dels compassos?

  •  A 3r han de reconèixer i saber què són els compassos en música i per a què serveixen, així com què són les línies divisòries i la doble barra final, conceptes que també formen part de la teoria del compassos (i de l’estructuració temporal de la música en general). Quan acabaran aquest curs els/les alumnes també hauran començat a cantar alguns ritmes en aquests compassos.
  • A 4t no solament han de reconèixer els compassos i els seus elements, sinò que a més han de saber llegir una partitura (primer a nivell de ritme, i després ja cantant les notes que hi surten) en els diferents compassos que hem vist. Evidentment, començaran a llegir i cantar partitures des del punt on van acabar a 3r, i llegiran ritmes més complexes que al curs anterior.

Quin tipus d’activitats de compassos poden sortir al control de música?

Poden sortir aquesta tipologia d’activitats que, per una altra banda, hem treballat a classe conjuntament i individualment amb el quadern:

  1. Donada una partitura senzilla, els alumnes tindran que identificar els següents elements: la clau de sol, la indicació de compàs, les línies divisòries i la doble barra final.
  2. Donada una partitura senzilla en compàs de 2 per 4, els alumnes hauran de identificar si hi ha algun compàs que no segueix la norma d’incloure dos pulsacions a dintre seu, marcant-lo així amb una creu.
  3. Donada una partitura en 2 per 4, els alumnes han d’emplenar els compassos als què els falten pulsacions, amb els figures rítmiques que ells ja coneixen (mireu l’apartat 4t – activitats del blog per a veure quines figures rítmiques hem treballat).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>